PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYŁOŻENIA MPZP/STUDIUM

Przygotowujemy się do wyłożenia MPZP/Studium.

Za nami konsultacje społeczne on-line ws. zmiany Studium Piecowice i mpzp Łozina (przy węźle), a teraz przed nami pierwsze wyłożenia części planów miejscowych/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w czasie pandemii.

Z projektami części planów miejscowych (mpzp)/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (prognoza) będzie można zapoznać się:

  • w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka pod adresem: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=257,
  • a także w formie wydrukowanej i wywieszonej na szybach głównego wejścia do Urzędu Gminy Długołęka (od strony ul. Robotniczej).

O terminie wyłożenia projektów mpzp/studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poinformujemy stosownym obwieszczeniem:

  • w formie elektronicznej:

–  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka pod adresem: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=257,

–  na stronie internetowej pod adresem: http://gmina.dlugoleka.pl/aktualnosci/,

  • a także w formie papierowej i wywieszonej:

– na szybach głównego wejścia do Urzędu Gminy Długołęka (od strony ul. Robotniczej),

– na tablicy ogłoszeń na parkingu Urzędu Gminy Długołęka,

– na tablicy ogłoszeń w miejscowości, dla której prowadzona jest procedura części mpzp/studium

  • oraz w ogłoszeniu w miejscowej prasie.

Zorganizujemy dla Państwa w trybie on-line dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach części  mpzp/studium.

W ramach tego spotkania będzie można uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy  Clickmeeting* (po uprzednim mailowym zgłoszeniu i załączeniu do wiadomości formularza zgłoszenia).

Zachęcamy do pobrania formularza zgłoszenia na dyskusję publiczną on-line w linku pod artykułem.

Podczas spotkania omówimy etap procedury planistycznej, przedstawimy zapisy projektu części mpzp/studium, a następnie odbędzie się dyskusja.

Jeśli nie odpowiada Państwu forma on-line to zachęcamy do porozmawiania z nami na dodatkowych dyżurach telefonicznych w terminach wyznaczonych w odpowiednim obwieszczeniu/ogłoszeniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Długołęka, Długołęka, ul.Robotnicza 12, 55-095 Mirków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@gmina.dlugoleka.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie wyznaczonym  w odpowiednim obwieszczeniu/ogłoszeniu.

*platforma Clickmeeting nie wymaga instalowania na komputerze/laptopie dodatkowych aplikacji. E-mail z linkiem do dyskusji on-line zostanie wysłany na dzień przed i w dniu dyskusji publicznej. Proszę pamiętać o podaniu aktualnego adresu e-mail. W celu komfortowego uczestnictwa w dyskusji zalecamy korzystanie z następującego sprzętu: komputer z procesorem co najmniej dwurdzeniowym 2GHz, 4GB pamięci RAM, system Windows 7 lub nowszy. Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s-dla zapewnienia stabilności, aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera), głośniki lub słuchawki i mikrofon.

Formularz zgłoszenia na dyskysje_publiczna on.line

Dodano: 27 stycznia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.