Przypominamy!

Przypominamy!

15 lipca 2013 roku mija termin uiszczenia raty kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta ma charakter samoopodatkowania,  w związku z czym nie otrzymają Państwo na adres korespondencyjny żadnej decyzji określającej wysokość i termin płatności. Należności należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka:
GMINA DŁUGOŁĘKA
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Oddział w Długołęce
41 9584 1021 2003 0300 0101 0046 .

Kolejne terminy opłat przypadają na 15 października, 15 stycznia i 15 kwietnia. Osoby, które złożyły do urzędu  gminy wnioski o dopłaty, muszą dokonać pełnych wpłat. Dopiero po formalnym uznaniu wniosków, nadpłata zostanie rozliczona przy kolejnej wpłacie.

Dodano: 10 lipca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.