Ptasia grypa – obszar zagrożony w Gminie Długołęka

W związku z wystąpieniem w sąsiedniej gminie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie Gminy Długołęka określony został obszar zagrożony. Obejmuje on następujące miejscowości: Godzieszowa, Siedlec, Pasikurowice, Krakowiany, Zaprężyn, Bierzyce, Kępa, Łozina, Budziwojowice, Tokary, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 5 wojewody dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 r.  opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego pod pozycją 1275. zmieniającym rozporządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2021 r. (poz 1242) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocławia oraz rozporządzeniem nr 4 wojewody dolnośląskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocławia informujemy, że na terenie gminy Długołęka określa się obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Godzieszowa, Siedlec, Pasikurowice, Krakowiany, Zaprężyn, Bierzyce, Kępa, Łozina, Budziwojowice, Tokary, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj – bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) przemieszczanie z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki – przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego;

5) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Dodano: 16 marca, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.