Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia.
Obecnie zachęcamy do uczestnictwa w następującym szkoleniu:

1. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.
Szkolenie jednodniowe: 19.12. 2012;
Trenerka: Agnieszka Szuba.

Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.wroclaw.roEFS.pl

Cyklicznie organizujemy szkolenia z następującej tematyki:
1. Tworzenie projektu do PO KL.
2. Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL.
3. Zasady wypełniania wniosków do projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
4. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL.
5. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
6. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
7. Zasad stosowania ochrony danych osobowych, form zatrudniania, prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjności w projektach POKL.
 
Na Państwa propozycje co do tematyki szkoleń czekamy pod adresem mailowym szkolenia_wroclaw(at)roEFS.pl

Do pobrania:
Program szkolenia

Karta zgłoszeniowa

Dodano: 5 grudnia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.