Rekrutacja do Gminnego Klubu „Senior+”

Trwa rekrutacja do Gminnego Klubu „Senior+”. Gminny Klub Seniora jest utworzony  i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+”, z siedzibą w Bykowie.

Gminny Klub „Senior+”  będzie czynny od wtorku do czwartku, w godzinach 8:30 – 13:30.
W uzasadnionych przypadkach zapewniony będzie transport uczestników – przewóz z miejsca zamieszkania wraz z odwozem do miejsca zamieszkania.

W ramach działalności Klubu organizowane będą między innymi:

  • warsztaty;
  • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne;
  • zajęcia ruchowe i rekreacyjne;
  • spotkania;
  • wycieczki;
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu  „Senior+” będzie nieodpłatne.

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU „SENIOR +” – 02 grudzień 2019 r.

W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Gminnego Klub „Senior+” zostanie wyłonionych 15 osób

Wniosek – Deklarację uczestnictwa, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00. Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Gminnym Klubie „Senior+” oraz Informację o przetwarzaniu danych osobowych, Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Zostań uczestnikiem Gminnego Klubu Senior+

Proces rekrutacji trwa od dnia 04 października 2019 r. do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Złożenie wniosku kandydata na uczestnika Gminnego Klubu Senior+, nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 71 315 20 60 wew. 21.

Dodano: 7 października, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.