Relacja z wystawy ” Postulaty sierpniowe”

Otwarcie wystawy „Postulaty sierpniowe”


Urząd Gminy to nie tylko miejsce pracy urzędników, o czym wszyscy mogli się przekonać podczas czwartkowej wystawy, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury pn. „Postulaty sierpniowe”, przedstawiającej jedno z najważniejszych wydarzeń, a być może i najodważniejszych we współczesnej historii Polski. Naszym gościem był pan Wojciech Trębacz – kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN we Wrocławiu, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że żądania sierpniowe były jedną
z bezpośrednich przyczyn poprawy życia społecznego, politycznego oraz ekonomicznego w naszym kraju. Wicewójt gminy, pani Beata Łabaczuk, otwierająca wczorajszą wystawę podkreślała, że tego typu przedsięwzięcia stanowią świetny sposób edukacji ludzi młodych, którzy w licznym gronie przybyli na wczorajszą uroczystość. Innowacyjne formy nauki historii, uciekające nieco od podręczników, a angażujące młodzież do aktywnego udziału w poznawaniu tego, co za nami,
a szczególnie wydarzeń kształtowania się nowego ustroju i upadku komunizmu, są najlepszym sposobem na zainteresowanie młodzieży. Po obejrzeniu wystawy, zaprosiliśmy wszystkich gości do sali konferencyjnej, w której został wyświetlony film  „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka. Przyszłoroczny kandydat do Oscara wzbudził mnóstwo emocji. Wstrząsająco prawdziwy – wspominają widzowie, którzy 30 lat temu maszerowali ulicami Wrocławia i innych miast walczących z ustrojem, skandując hasło „Solidarność”. Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że podzielacie nasze spostrzeżenie, że tego typu przedsięwzięcia powinny odbywać się w naszej gminie jak najczęściej.

Dodano: 14 września, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.