Remonty

Rok 2013 jest okresem wielu inwestycji. Rekordowa suma, bo aż 11 mln złotych, jest przeznaczona na remonty dróg. Modernizacji zostaną również poddane świetlice wiejskie. Zobacz w jakich miejscowościach są zaplanowane najbliższe prace i do kiedy potrwają. 

Kamień:
Na początku kwietnia została podpisana umowa na przebudowę ul. Koralowej, prace budowlane potrwają do 5 sierpnia

Wilczyce:
Przebudowa, odwodnienie, a także budowa jednostronnego chodnika, oświetlenia oraz rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Wilczycach. Prace potrwają do 26 listopada.

Mirków:
Po zakończeniu I. etapu inwestycji drogowej w Mirkowie nastąpił kolejny, który obejmuje przebudowę ulic Brzozowej, Topolowej, Świerkowej oraz Sosnowej oraz budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, a także przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Świerkowej i w ul. Sosnowej. Zakończenie prac budowlanych umowa określa na 18 października 2013 r.

Kiełczów:
Od połowy kwietnia br. trwają prace budowlane na ul. Cyprysowej i Hebanowej w Kiełczowie oraz w dwóch sięgaczach ul. Wrocławskiej w Mirkowie, związane z modernizacją nawierzchni i konstrukcji tych dróg. Zakończenie tych inwestycji przewidziano na II. połowę lipca 2013 r

Długołęka:
Do końca lipca 2013 r. potrwają roboty dotyczące przebudowy ul. Konopnickiej, ul. Spokojnej i ul. Akacjowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w Długołęce. Inwestycja opiewająca na kwotę ok. 800 tys. zł rozpoczęła się w II. połowie stycznia br.

Brzezia Łąka:
Świetlica w Brzeziej Łące do połowy lipca 2013 r. doczeka się wymiany dachu . 15 maja br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę prawie 54 tys. złotych.

OŚWIETLENIE:
W Śliwicach do 20 sierpnia br.powstanie oświetlenie ul. Klonowej. W Brzeziej Łące, Bukowinie, Domaszczynie, Dobroszowie Oleśnickim, Kiełczowie, Krakowianach, Kępie, Łozinie oraz Rakowie nastąpi dowieszenie 26. opraw oświetleniowych w wybranych miejscach (do 18 lipca 2013 r.). Zaledwie parę dni temu podpisane zostały umowy na wykonanie oświetlenia drogowego w Długołęce przy ul. Polnej oraz w Śliwicach przy części ul. Wrocławskiej. Termin realizacji prac ustalony jest na I. połowę września 2013 r. Z kolei w Zapręzynie budowa oświetlenia została już zakończona.

Karolina Pietrrzak

Dodano: 27 maja, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.