Rodzina 500 plus – wzór wniosku

W Dzienniku Ustaw (poz. 2014 z dnia 19. 02.2016 r.) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.  Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są  informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.

 

Wniosek 500

Rozporządzenie 500

Dodano: 23 lutego, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.