Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska w m. Brzezia Łąka, gmina Długołęka

Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie na operację pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska w m. Brzezia Łąka, gmina Długołęka”

Projekt ma na celu „Budowę wysokiej klasy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brzeziej Łące
o wymiarach 22m x 44m w roku 2018, w celu stworzenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej miejscowości oraz rozwoju integracji społecznej mieszkańców gminy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wysokość przyznanej dotacji to 235 751,00 złotych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodano: 15 października, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.