Rusza kolejna edycja programu „Aktywni Razem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do udziału w projekcie "Aktywni Razem". W ramach programu przewidziano m.in.: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening interpersonalny, warsztaty z zarządzania budżetem domowym oraz kurs na operatora wózka widłowego.

Celem projektu „Aktywni razem” jest zwiększenie szans na rynku pracy i integracja ze społeczeństwem osób znajdujących się w trudnej sytuacji a także podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Planuje się zawarcie siedem kontraktów socjalnych. Działania podejmowane w projekcie będą zmierzały do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego (zasiłków celowych) dla siedmiu osób. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna, zdrowotna). 

Zasady rekrutacji:

Pracownikiem odpowiedzialnym za rekrutację jest Aneta Mruk (tel. 71 315 20 60 wew 19). Można się również zgłosić do pracowników socjalnych właściwych dla konkretnej miejscowości. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2014 roku. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem projektu. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 26 lutego.

Termin i miejsce szkoleń: od 01.03.2014r. do 30.06.2014r.

Aneta Mruk

Projekt „Aktywni razem” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dodano: 5 lutego, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.