Ruszyła rekrutacja do żłobka

Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Długołęce. Od rana w urzędzie gminy ustawiła się kolejka rodziców chcących zapisać swoje dzieci do nowo powstającej placówki. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo będą miały matki powracające na rynek pracy.

Przypomnijmy, że w wybudowanym żłobku zostaną utworzone dwie grupy wiekowe, po 25 dzieci w każdej. W pierwszej znajdą się maluchy od 20. tygodnia do pierwszego roku życia, natomiast w drugiej od roczku do 3 lat. W związku z realizowanym przez gminę programem "Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy", największe szanse na przyjęcie będą miały kobiety, które oddając dziecko do placówki, wrócą do swojego miejsca zatrudnienia, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem. W dalszej kolejności przyjmowane będą mieszkanki, które powrócą na rynek pracy jako bezrobotne lub wkroczą na niego po raz pierwszy. Kobiety, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą traktowane priorytetowo w naborze uzupełniającym.

Urząd gminy zastrzega sobie możliwość weryfikacji płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, właściwego dla gminy Długołęka, przez mamy oddające dzieci do żłobka oraz gminnych przedszkoli.

W rekrutacji mogą wziąć udział mamy, które:

– oddając swoje dziecko, wrócą do "swojego" miejsca zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem,
– powrócą na rynek pracy jako bezrobotne,
– wejdą na rynek pracy po raz pierwszy,
– mieszkają na terenie gminy i są w niej zameldowane na pobyt stały.

Komplet dokumentów niezbędnych do udziału w rekrutacji można składać w pokoju numer 3 w urzędzie gminy. 

Adrian Walczyk

Dodano: 3 czerwca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.