Śmieci po nowemu – co o tym sądzisz?

Informujemy, iż począwszy od 1 lipca 2013 roku system gospodarki odpadami w gminie funkcjonować będzie na zasadach zawartych w załączonym regulaminie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie za pośrednictwem gminy. Spośród czterech dopuszczalnych metod naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj.

  • od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości,
  • od gospodarstwa domowego,
  • od ilości zużytej wody,
  • od powierzchni lokalu mieszkalnego

proponujemy pierwszą metodę naliczania opłaty tj. "od głowy".

Zaznaczyć należy, że wszystkie spośród w/w metod mają swoje wady i zalety, jednakże metoda "od głowy" wydaje się być najbardziej sprawiedliwą w warunkach naszej gminy.

System obejmie również nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne tj. zakłady usługowe, produkcyjne, szkoły itp., które będą musiały zadeklarować ilość wytwarzanych odpadów.
O kosztach całego systemu gospodarki odpadami decydować będzie stopień i jakość segregacji.
Swoje uwagi na temat regulaminu oraz metody naliczania opłaty prosimy wysyłać pod adres e-mail: smieci-opinie@gmina.dlugoleka.pl

Kliknij, aby pobrać:

Dodano: 26 listopada, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.