Spalanie odpadów

Przypominamy, że na terenie gminy Długołęka prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów w piecach na paliwo stałe, służących do ogrzewania pomieszczeń.

W trakcie takich kontroli uprawnieni przez wójta gminy Długołęka pracownicy sprawdzają, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych, ponadto użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach oraz informowani o szkodliwości takiego działania. Oprócz czynności kontrolnych, prowadzona jest również działalność edukacyjna: przekazywane są informacje o konieczności wymiany pieców niespełniających wymagań przepisów prawa na nowoczesne urządzenie grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

Warto dodać, że równie często jak ze spalaniem odpadów w piecach, spotykamy się ze spalaniem odpadów na wolnym powietrzu, np. w ogniskach rozniecanych przy nowo budowanych budynkach (opakowania po materiałach budowlanych i inne palne odpady budowlane) lub na polach, gdzie dochodzi do „termicznej utylizacji” odpadów z działalności rolniczej.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w takich okolicznościach, jak opisane wyżej, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Prowadzone kontrole pozwoliły nam ujawnić szereg przypadków użytkowania starych pieców na paliwa stałe tzw. „kopciuchów”, niespełniających jakichkolwiek wymagań, niebezpiecznych dla życia i zdrowia „samoróbek” oraz sytuacji nieprawidłowego spalania nawet dobrej jakości paliwa (spalanie „od dołu”), które generuje znaczne ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powodujących uciążliwości na terenach sąsiednich nieruchomości. Prowadzone przez nas akcje edukacyjne, takie jak „STOP SMOG”, przynoszą efekty, ale mamy świadomość, że zamierzonego celu, jakim jest eliminacja uciążliwej niskiej emisji z palenisk domowych, nie da się osiągnąć z dnia na dzień. Zdajemy sobie również sprawę, że prócz akcji edukacyjnych, muszą się pojawić również restrykcje. Mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł to nie przelewki, tym bardziej, że kary takie można nakładać wielokrotnie, za każde ujawnienie nieprawnych działań odrębnie.

Dla potwierdzenia, że nie tylko wygłaszamy pogadanki, ale również kierujemy do odpowiednich organów wnioski o ukaranie, przedstawiamy Państwu ostatnie wyniki naszych działań. Dla przykładu: Wyrok Nakazowy Sądu Rejonowego w Oleśnicy za spalanie odpadów meblowych w piecu domowym w celach grzewczych, oraz informację o zastosowaniu postępowania mandatowego – za spalanie odpadów opakowaniowych, pochodzących z materiałów budowlanych przy nowo budowanym budynku mieszkalnym.

Niech będzie to przestroga i ostrzeżenie dla tych mieszkańców gminy Długołęka, którzy z upodobaniem przechowują swoje odpady „w chmurze” i potwierdzenie dla pozostałych, że karanie za dymiący komin jest możliwe!

Informacja o zastosowaniu postepowania mandatowego

Wyrok nakazowy

 

 

Dodano: 3 czerwca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.