Spotkanie z mieszkańcami Długołęki

Z 40 milionowego budżetu gminy na rok 2012 Miejscowość Długołęka dostała 11. Z tego blisko 9 milionów pochłonie budowa przedszkola i żłobka. – mówiła w czwartek Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy, na spotkaniu z mieszkańcami.

Żłobek gotowy będzie już w styczniu 2013 r., przedszkole w lipcu. Jeśli żłobek otrzyma dofinansowanie unijne, opłata w czasie trwania dotacji (od września 2013 do października 2014) będzie symboliczna. O tym, czy gmina otrzyma dotacje w ramach projektu „Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy”, dowiemy się w sierpniu 2012 roku. Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Do żłobka będzie można zapisać pięćdziesięcioro dzieci. Gmina otrzymała już 565 tys. złotych dofinansowania budowy żłobka.

Podatek śmieciowy

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System ma funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Do tego czasu odbiór odpadów ma się odbywać w oparciu o zawarte umowy z firmami wywozowymi.

Zgodnie z nowelizacją opłata za odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów będą wnoszone do gminy. Z zebranych pieniędzy gmina opłaci firmę wyłonioną w drodze przetargu, która odbierze i zagospodaruje odpady. Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.

Dodano: 11 maja, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.