ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  Dobra Widawa ogłosił OSTATNI NABÓR, na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Termin składania wniosków : od dnia 01.10.2013 r. do dnia 21.10.2013 r. do godziny 15.00.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/221-viii-konkurs-ostatni-nabór,-na-składanie-wniosków

 

W październiku b.r. na stronach Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pojawi się także konkurs
w ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,  działanie 1.1.E “Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”.

Bieżące  informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/275/49369/konkursy_o_dotacje_w_dip.html#

Zachęcamy do składania wniosków.

Dodano: 25 września, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.