Staże dla osób powyżej 50 roku życia

Zapraszamy pracodawców do organizacji 6-miesięcznych staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje obecnie środkami w ramach Programu Regionalnego, z których może sfinansować 6-miesięczne staże 70 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Każdy pracodawca, który złoży w PUP Wrocław wniosek, ma szanse na organizację stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 50+: przyjmując na staż i zatrudniając osobę w wieku 50+ zyskuje dojrzałego, posiadającego ustabilizowaną sytuację życiową pracownika, którego cechuje wysoka dyspozycyjność, szerokie doświadczenie zdobyte w poprzednich miejscach pracy, lojalność oraz wysokie zaangażowanie i motywacja do pracy. W trakcie 6-miesięcznego stażu pracodawca ma możliwość znakomitego przygotowania stażysty do wykonywania obowiązków w realnym środowisku pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pup-wroclaw.pl oraz pod numerami telefonu 071 – 77 01 690 / 634.

Dodano: 15 kwietnia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.