Stobrawskim zielonym szlakiem

 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu w formie wyjazdu studyjnego do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w dniach 31.05.2013 r. – 02.06.2013 r.

Wyjazd studyjny adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców z regionu LGD Działania Dobra Widawa, osób aktywnie działających na rzecz rozwoju naszego regionu, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych liderów społecznych, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz stadniny konne, zajmujących się nauką jazdy konnej, leśniczych, animatorów czasu wolnego.

W trakcie wizyty zaplanowane zostały liczne atrakcje, spotkania z przedstawicielami LGD Stobrawski Zielony Szlak, lokalnymi twórcami, działaczami zaangażowanych we wdrażanie i realizację projektów współfinansowanych przez UE, przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, warsztaty.


Dla uczestników wizyty przewidziano przejażdżki konne jak również bryczką połączone z ogniskiem oraz leśną wyprawę rowerową do Zagwiździa m.in. w celu udziału w grze terenowej pt. "Poznaj zabytki Zagwiździa" wraz ze zwiedzaniem muzeum Huty Żelaza, w którym zaprezentowany zostanie pokaz tkacki połączony z warsztatami na oryginalnych krosnach z XX w.

Podczas przygody w Izbie Leśnej będzie można się przyjrzeć bliżej wszystkim zwierzętom żyjącym na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ”udane łowy„ na pięknych stawach pośród wielu gatunków ptaków, o których opowie nam przewodnik.

Wizyta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW na lata 2007- 2013. LGD Dobra Widawa, pokrywa koszty: szkolenia, ubezpieczenia NW oraz pobytu i transportu. Wizyta przeznaczona jest dla 50 przedstawicieli LGD Dobra Widawa.

Podczas procesu rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz uwzględnione zostanie również uczestnictwo we wcześniejszych przedsięwzięciach LGD Dobra Widawa (jarmark, wystawa, szkolenia). Preferowane będą zgłoszenia od osób nie uczestniczących w dotychczasowych wyjazdach tego typu.

Formularze zgłoszeniowe (wypełnione i podpisane) prosimy przesyłać faksem pod numer: 71/314 32 01, mailem pod adres: bzieba@dobrawidawa.pl, pocztą lub składać osobiście w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica – z dopiskiem: Wizyta Studyjna 2013.

Termin przysyłania zgłoszeń: 29.05.2013 r. do godz. 12:00.

Formularz zgłoszeniowy
Program


Dodano: 27 maja, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.