Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk w m. Dobroszów i Stępin, gmina Długołęka

Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie na operację pn. „Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk w m. Dobroszów i Stępin, gmina Długołęka”

Operacja ma na celu „Stworzenie wysokiej klasy wielofunkcyjnych boisk sportowych
w Dobroszowie o wymiarach 18m x 34m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w Stępiniu
o wymiarach 18m x 34m w latach  2018- 2019, w celu stworzenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej miejscowości oraz rozwoju integracji społecznej mieszkańców gminy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wysokość przyznanej dotacji to 317 976,00  złotych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodano: 15 października, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.