Stypendia dla uczniów z terenu powiatu

Uczniowie z dziewięciu gmin położonych na terenie powiatu wrocławskiego mogą starać się o stypendia przyznawane w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2014 roku.

Program stypendialny za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego.

Stypendia będę przyznawane w trzech kategoriach: naukowa – przeznaczona dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 posiadają szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie wiedzy (wymagana średnia ocen co najmniej 4,75), artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, (wymagana średnia ocen co najmniej 4,0), sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 posiadają wysokie osiągnięcia w dyscyplinach sportowych (wymagana średnia ocen co najmniej 3,75).

Warunkiem ubiegania się o stypendium, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, jest otrzymanie w roku szkolnym 2013/2014 co najmniej oceny poprawnej z zachowania.

W programie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu wrocławskiego (gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina).

Wnioski należy składać do 15 lipca 2014 r. listownie bądź w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 (w Wydziale Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403). Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2013/2014.

Zasady przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.powiatwrocławski.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (071) 72-21-843 i (071) 72-21-822.

Źródło: www.powiatwroclawski.pl

Dodano: 18 czerwca, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.