Stypendia powiatowe

Uczniowie z gminy Długołęka mogą ubiegać się o stypendium w ramach XVII edycji „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2016/2017.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie powiatu wrocławskiego (gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina).

Stypendia są przyznawane w 3 kategoriach:

  1. naukowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 posiadają szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75,
  2. artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen co najmniej 4,0,
  3. sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 posiadają osiągnięciaw dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 3,75.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami powiatu wrocławskiego oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym) i otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 co najmniej ocenę poprawną z zachowania.

Zgodnie z zasadami programu, o stypendia mogą wnioskować również tegoroczni absolwenci gimnazjów.

Wnioski należy składać do 15 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403 bądź przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Do wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w roku szkolnym 2015/2016 (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Edukacja, Kultura i Sport”.

 

Dodano: 29 czerwca, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.