Stypendia sportowe

Do 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Długołęka można składać wnioski o stypendia sportowe za osiągnięcia uzyskane od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Stypendium to będzie wypłacane kwartalnie w roku 2020.     

Stypendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi Gminy Długołęka, który na dzień złożenia wniosku kontynuuje naukę i nie ma więcej niż 25 lat a wysokie wyniki sportowe uzyskał w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej na trawie, unihokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, golf, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, sporty motorowe, żeglarstwo, jeździectwo, szachy oraz gimnastyka.

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych uznaje się:

 1. I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
 2. I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach,
 3. I-VI miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 4. I-VI miejsce w zawodach makroregionalnych,
 5. I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska,
 6. Powołanie do kadry narodowej.

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych uznaje się:

 1. I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
 2. I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach,
 3. I-III miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 4. I-III miejsce w zawodach makroregionalnych,
 5. I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego

Organizatorem zawodów sportowych mogą być tylko: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Do wniosku o stypendium sportowe prosimy załączyć:

1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 niniejszej uchwały.
– dokument z właściwego związku sportowego potwierdzający osiągnięte wyniki sportowe;
– dokument poświadczający kontynuowanie nauki na dzień składania wniosku (zaświadczenie ze szkoły).

2 Klauzulę informacyjną podpisaną przez osobę wnioskującą.

Dokumenty do pobrania:

1. UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;

2. UCHWAŁA NR XXVI/314/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;

3. Wniosek-o-stypendium-sportowe – DOC

4.Wniosek o stypendium sportowe – PDF

5. Klauzula informacyjna k.p.a.

Dodano: 3 lipca, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.