Szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia są nadzieją na lepsze jutro i powrót do normalności!

Szczepionka przeciw infekcji SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, jest bezpieczna – zanim trafiła na rynek, musiała uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, co w przypadku tej grupy produktów oznacza spełnienie bardzo rygorystycznych wymagań. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu przez Europejską Agencję Leków procedury scentralizowanej oceny, dotyczącej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego – w tym wypadku szczepionki.

Wymagania dotyczące badań skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek są bardzo rygorystyczne i znacznie większe niż w odniesieniu do jakichkolwiek innych produktów leczniczych, gdyż z zasady podawane są w celach profilaktycznych zdrowym osobom. W celu szybkiego dopuszczenia w przypadku szczepionki na COVID-19, terminy administracyjne zostały skrócone, ale – co  bardzo ważne – bez obniżenia obowiązujących wymogów. Celem było jak najszybsze zapewnienie dostępności skutecznego i bezpiecznego produktu do walki z pandemią COVID-19. Regularna aktywność fizyczna, zdrowy styl życia, nie zapewniają w przypadku tej choroby odporności, nie zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem. Tylko szczepienia w chwili obecnej zmniejszają – i to w znakomitej większości (ok. 95%) – zaszczepionych przed zachorowaniem, śmiercią lub wtórnym przewlekłym pogorszeniem stanu zdrowia, poprzez stymulację układu immunologicznego i wytworzenie mechanizmów, pozwalających w przypadku ekspozycji szybko i skutecznie zwalczyć wirusa SARS-CoV-2 przez zaszczepiony organizm.

Należy podkreślić przy tym, iż choć obecnie zarejestrowane w Unii Europejskiej szczepionki Cominarty i Covid-19 Vaccine Moderna zawierają materiał genetyczny (tzw. mRNA), to absolutnie nie ma genetycznej możliwości modyfikacji genomu człowieka. Najczęściej występujące powikłania po szczepieniu to ból w miejscu podania szczepionki, trwający przeciętnie do 2-3 dni, obrzęk i nieznaczny rumień, uczucie rozbicia, osłabienia trwające kilka dni. Poważne reakcje anafilaktyczne (alergiczne) zdarzają się – jak przy przyjęciu każdego leku – ale ze znikomą częstością ok. 1 przypadku na 1 000 000 podanych dawek szczepionki. W celu maksymalnego zabezpieczenia procesu szczepień, punkty je prowadzące są wyposażone w niezbędne leki i sprzęt do udzielania pomocy także w tych przypadkach.

Szukasz informacji o szczepionce? Korzystaj ze sprawdzonych źródeł: www.gov.pl/szczepimysie lub www.szczepienia.pzh.gov.pl.

Zapytaj swojego lekarza – udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji!

Informacja o punktach szczepień w gminie Długołęka:

  1. Długołęka – CITODENT RODZINNY Spółka jawna Furtak – Pobrotyn i s-ka ul. Wrocławska24, Długołęka, tel. 71 315 21 15 (pon. – pt. 8.00 -18.00)
  2. Kiełczów – NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Agata Sławin ul. Wilczycka 14, Kiełczów, tel. 71 398 80 15 (pon. – pt. 8.00 -18.00).
  3. Kiełczów – Novum Clinic Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Kiełczów ul. Wrocławska 42, Kiełczów, tel. 71 721 81 24 (pon.- pt. 6:00 20:00, sob. 7:00 -14:00 )
  4. Łozina – Ośrodek Zdrowia, ul. Milicka 16, tel.: 697 697 951 (pon., śr., czw., pt. 10:30-13:00, wt. 16:00-17:30)(lub rejestracja: 71 315 48 54)
  5. Siedlec – Ośrodek Zdrowia, ul. Wrocławska 8, tel.: 697 697 951 (pon., śr., czw., pt. 10:30-13:00, wt. 16:00-17:30) (lub rejestracja 71 398 76 28)

Rozumiejąc obawy, wynikające z sytuacji zetknięcia z czymś nowym, czymś nieznanym, w której naturalnym sposobem redukcji niepokoju jest wyczekiwanie i opóźnianie decyzji, proszę zrozumieć, że w chwili obecnej alternatywami są albo poddanie się nowemu szczepieniu, przebadanemu na 70 tysiącach ochotników, o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwu, albo zarażenie tzw. dzikim koronawirusem. Zarażenie grozi – w przypadku hospitalizacji – 10% ryzykiem śmierci. Wiemy, że choroba może przebiegać szczególnie ciężko w przypadku osób starszych, z wielochorobowością, choć każdy z nas, lekarzy, spotkał się z ciężko chorującymi także osobami młodymi, bez schorzeń towarzyszących. Dużym problemem są liczni pacjenci, którzy zmagają się z przedłużającymi się objawami chorobowymi, którzy przez wiele miesięcy po przechorowaniu COVID-19 nie czują się w pełni zdrowi. Szczepienie także wiąże się z ryzykiem, choć znacznie mniejszym; do chwili obecnej nikt nie umarł w bezpośrednim udowodnionym związku ze szczepieniem, nikt nawet nie trafił do szpitala.

 Pokonując – w mojej ocenie – naturalny, ale pozbawiony racjonalnych podstaw lęk przed szczepieniem, pamiętajmy o alternatywach! I pamiętajmy o starszych osobach, które odczuwają często niewyobrażalną samotność i często silny lęk przed zachorowaniem, hospitalizacją i być może śmiercią w samotności szpitalnej sali, o bliskich unikających kontaktów międzyludzkich z obawy przed zarażeniem, młodych ludziach pozbawionych zwykłego dnia codziennego w sali szkolnej lub wykładowej, dorosłych, lękających się dnia następnego w zagrożonej upadkiem pracy. O zmieniającym się głównie na niekorzyść świecie, w przebiegu obecnej pandemii.

Szczepmy się.

Ja już się zaszczepiłem.

lek. Tomasz Grześkowiak; Siedlec, 15.01.2021

 

 

Dodano: 20 stycznia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.