Szkolenia komputerowe dla mieszkańców regionu Doliny Baryczy

 

Firma pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska realizuje projekt pt. ICT dla rozwoju regionu DOLINY BARYCZY, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt jest skierowany m.in. do mieszkańców naszej gminy, w wieku 18-64 lata, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT. Projekt realizowany jest do 30.06.2015 r. na terenie powiatów milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz górowskiego. Z uwagi na, że firma posiada mobilne laboratorium komputerowe, jest w stanie przeprowadzić szkolenie w każdym wskazanym miejscu. Warunkiem jest dostęp do sieci Wi-Fi. Działania projektu mają na celu wzrost oraz nabycie nowych umiejętności komputerowych przez uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach ECDL START i ECDL CORE.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniami.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu pod numerem: 786 230 564, 74 660 64 89 oraz drogą mailową na adres: sawicka@pro4.pl

Więcej informacji: http://ict.pro4.pl/

Dodano: 18 kwietnia, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.