Szkolenie dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020 (Piechowice 30.03.2015)

W dniu 30 marca 2015 w Piechowicach odbędzie się szkolenie w zakresie instrumentów wsparcia ze środków unijnych i krajowych na lata 2014-2020, adresowane do przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Jest to kolejne (drugie) spotkanie z cyklu zaplanowanych na Dolnym Śląsku szkoleń adresowanych dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Spotkanie zaplanowane zostało z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i przeprowadzone zostanie wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielami sektora bankowego. Udział wezmą w nim m.in. pani Ewa Mańkowska -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pani Ilona Antoniszyn-Klik -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Treści przekazane na szkoleniu obejmą zagadnienia zawarte w nowych programach wsparcia na lata 2014-2020: Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przedstawione treści uzupełnione będą ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców.

Termin i miejsce szkolenia: 30 marca 2015, godz. 14:00, Piechowice ul. Szkolna 4 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej). Serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje pod numerem 71/776-95-94.

Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/artykul/szkolenie-dla-przedsiebiorcow-fundusze-2014-2020-piechowice-30032015/

Dodano: 19 marca, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.