Szkolenie sprzedawców

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 szkolenie dla sprzedawców alkoholi, które odbędzie się w sali narad na parterze Urzędu Gminy Długołęka. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa. Podczas szkolenia poruszane będą kwestie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, reklamy alkoholu, sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw. Korzystając z okazji przybliżymy zmiany, jakie wprowadzono do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2018. Serdecznie zapraszamy !!!

Dodano: 12 czerwca, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.