Tekst projektu LPR, Prognozy i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go od 02.11.2016 r. do 23.11.2016 r. na:

 – adres poczty elektronicznej: d.spiewak@gmina.dlugoleka.pl

 Tekst projektu LPR, Prognozy i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

Formularz_konsultacji-Długołęka

LPR-Długołęka

Prognoza oddziaływania na środowisko-LPR-Długołęka

Dodano: 2 listopada, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.