Unijny projekt z sukcesem! Maluchy są w żłobku, a mamy pracują.

 Budowa pierwszego publicznego żłobka w gminie to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Jej realizacja była możliwa dzięki zmianom przepisów dot. zasad organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3. Umożliwiły one gminom tworzenie i prowadzenie żłobków. Wykorzystaliśmy tę szansę w 100 procentach.

O fundusze zewnętrzne gmina wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – Przygotowany wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywne oceny, dzięki czemu pozyskaliśmy ponad pół miliona złotych i od kwietnia 2013 r. mogliśmy realizować projekt pn. „Maluchy do żłobka – Mama wraca do pracy” – mówi Iwona Agnieszka Łebek. Dzięki projektowi kobiety miały większe szanse powrotu na
rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i wychowawczym.

Dwa priorytety projektu
Projekt pozwolił na realizację dwóch istotnych zadań. Pierwsze polegało na zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych w żłobku. W tym celu zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki oraz wyposażenie żłobka. Przygotowana została także dokumentacja regulująca działalność placówki. Drugie zadanie miało na celu zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. – W ramach projektu zatrudnionych zostało 17 pracowników. Maluchy mają zapewnioną fachową opiekę wychowawczą oraz edukacyjną, która uwzględnia j rozwój procesów poznawczych, rozwój psychoruchowy, emocjonalny i społeczny. Uzyskana dotacja miała efekt finansowy dla rodziców, którzy w okresie trwania projektu nie ponosili opłat za pobyt dzieci w żłobku – przyznaje Ewa Marzec, specjalista ds. obsługi projektu „Maluchy do żłobka – Mama wraca do pracy”.

Łamiemy stereotypy
– Moim marzeniem było stworzenie przyjaznych, nowoczesnych i przede wszystkim bezpiecznych warunków do zabawy i nauki naszych najmłodszych mieszkańców – mówi Iwona Agnieszka Łebek. To kwintesencja misji żłobka, który łamie stereotypowe myślenie na temat placówek publicznych. Standardy wprowadzone w Długołęce są na najwyższym poziomie. – Nie wymarzyłabym sobie lepszej
opieki dla mojego dziecka. Podziwiam pracę i zaangażowanie opiekunek. Projekt bardzo pomógł mi we wcześniejszym powrocie do pracy. Nie wymagał dużych nakładów finansowych, co jest równie ważnym czynnikiem. Jeśli miałabym skorzystać jeszcze raz z projektu, nie wahałabym się nawet przez chwilę – mówi mama Adasia, która zakwalifikowała się do projektu.

Konferencja na zakończenie projektu
30 września odbyła się konferencja podsumowująca całość projektu. Wzięła w niej udział posłanka Halina Szymiec – Raczyńska, która złożyła na ręce pani Łebek list gratulacyjny przekazany przez ministra pracy i polityki społecznej. Podobne gratulacje przekazała reprezentacja marszałka województwa – Cezarego Przybylskiego. W trakcie konferencji zaprezentowano informacje
dot. funkcjonowania żłobka, goście obejrzeli film przedstawiający pracę żłobka oraz wystawę prac przygotowaną przez jego pracowników.

Anna Chomicka
fot. Agata Wach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna” Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.logotypy.JPG

Dodano: 13 listopada, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.