Usuń azbest

Rusza nabór do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Długołęka w 2021 r.”.

Podobnie jak w latach poprzednich, gmina Długołęka będzie starała się pozyskać na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka.

We wniosku należy podać m.in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkową ilość azbestu oraz dane kontaktowe. Wzory deklaracji (wraz z załącznikiem) przystąpienia do programu, można otrzymać w urzędzie oraz pobrać ze strony internetowej gminy: http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=5804
Deklaracje można składać do 5 marca 2021 roku. W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości, gmina Długołęka złoży wniosek do WFOŚiGW o dotację na ten cel. Jednocześnie informujemy, iż demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, dla mieszkańców gminy jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie w pokoju 123 lub pod nr tel. 713230273
Dodano: 9 lutego, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.