Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Długołęka informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Długołęka zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 30.11.2019 r.
Wzory w/w informacji można pobrać w tut. urzędzie w Biurze Podawczym lub pokoju nr 123 oraz z linku poniżej

http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=10008

Podania ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na tę usługę w Naszej Gminie.
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Długołęka ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Długołęka, pokój nr 123 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 71 323 02 71 lub 71 323 02 73.

Dodano: 12 listopada, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.