Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakować po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Długołęka planuje wdrożenie na swoim terenie systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Działania zaplanowane na 2020 rok są działaniami pilotażowymi na terenie gminy.

Nazwa projektu: Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Nazwa programu: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wartość dotacji: 29 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 47 023, 00 zł

 

Krótki opis projektu

Gmina Długołęka planuje wdrożenie na swoim terenie systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Działania zaplanowane na 2020 rok są działaniami pilotażowymi na terenie gminy. W ramach rozwoju systemu zagospodarowania odpadów, planuje się transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ilości 59,00 Mg. Rolnicy będą zobowiązani do dostarczenia w określonym terminie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Bielawie. Następnie, wykonawca będzie odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.  W efekcie realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rzeczowe i ekologiczne założone we wniosku o dofinansowanie:

1. Liczba zadań polegających na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 1 szt. (efekt rzeczowy)

2. Masa unieszkodliwionych odpadów innych niż niebezpieczne (Mg) – 59 Mg (efekt ekologiczny)

Dodano: 28 maja, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.