Uwaga rolnicy!

UWAGA SUSZA !

Na początku września bieżącego roku ukazały się kolejne raporty z monitoringu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Ww. raporty wykazały występowanie suszy na terenie gminy Długołęka w następujących uprawach: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, chmiel, tytoń, rośliny strączkowe, użytki zielone, możliwych do lustracji w terenie.

Raporty z monitoringu dają możliwość powołania komisji ds. szacowania szkód. W związku z powyższym w dniu 04.09.2015 r. Wójt Gminy Długołęka wystąpił z wnioskiem o powołanie przez Wojewodę Dolnośląskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W celu rozpoznania zakresu i charakteru niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza, producent rolny powinien poinformować pisemnie Urząd Gminy Długołęka o poniesionych stratach. Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym formularzu wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2015 r. i zawierać informację o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym w roku 2015 (roślinnej i zwierzęcej).

Formularze wniosków wraz z załącznikami o których jest mowa powyżej dostępne są w Urzędzie Gminy Długołęka, a także   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka – Poradnik interesanta – Wydział Ochrony Środowiska

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 71 323 02 72 lub 71 323 02 79.

Dodano: 7 września, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.