Wakacje nie dla szkół. Intensywne remonty przed pierwszym dzwonkiem.

 
Kończące się wakacje nie dla wszystkich były okresem błogiego wypoczynku. W wielu szkołach to właśnie w ciągu tych dwóch miesięcy trwały prace remontowe. Za kilka dni uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w odświeżonych murach szkolnych.

Niemal we wszystkich szkołach na terenie gminy w ciągu minionych dwóch miesięcy trwały intensywne prace remontowe. Większość z nich polegała na drobnym odświeżeniu klas dydaktycznych oraz na zakupie nowego sprzętu, ale w niektórych placówkach zmiany są ogromne. Realizacja prac była możliwa dzięki dofinansowaniu dla szkół od wójta gminy. Od nowego roku uczniowie będą mogli skorzystać również z nowej oferty edukacyjnej. 

Wuef na nowej sali

Gimnazjum w Wilczycach podczas wakacji zmieniło się nie do poznania. W szkole wyremontowano część toalet oraz dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również remont sali informatycznej, zakupiono nowe komputery, wymieniono drzwi do klas lekcyjnych, pomalowano część korytarzy oraz klas. Największą uciechą dla uczniów będzie z pewnością wyremontowana sala gimnastyczna. W planach pani dyrektor Iwony Gradzik jest jeszcze montaż dygestorium do doświadczeń w pracowni chemicznej oraz zakup projektora multimedialnego z ekranem. – Wakacje były dla nas stanowczo za krótkie. Gdybyśmy mieli jeszcze miesiąc, udałoby się nam wprowadzić jeszcze kilka nowości – mówi pani Gradzik.

Wyjedź za granicę z Comeniusem

Intensywne prace remontowe trwały również w Siedlcu. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę uczniów, w szkole wygospodarowano i przebudowano pomieszczenie na nową salę lekcyjną dla klas I-III szkoły podstawowej. Wyposażono ją w szafki dla każdego ucznia, ławki, krzesła oraz kącik do odpoczynku. Przygotowano również nowe pomieszczenie na świetlicę szkolną dla młodszych dzieci oczekujących po zajęciach na powrót rodziców z pracy. W szkole systematycznie unowocześniana jest baza dydaktyczna. Rozbudowano sieć komputerową, zakupiono siedem komputerów oraz kolejny projektor multimedialny. Szkoła przygotowuje się do wprowadzenia e-dziennika. Zakupiono również nowoczesną kserokopiarkę dla ulepszenia pracy administracyjnej i dydaktycznej szkoły. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. – W swojej ofercie mamy kółka naukowe, zajęcia wyrównawcze wspierające uczniów z problemami w nauce oraz zajęcia karate oraz zumby. W dalszym ciągu będziemy realizować międzynarodowy program Comenius. W ubiegłym roku byliśmy m.in. w Turcji – mówi dyrektor szkoły Maria Biegańska.

W piłkę na Orliku
Na pierwszy dzwonek przygotowana jest również szkoła w Łozinie. Przypomnijmy, że od września trafią tu maluchy z zamkniętej szkoły w Węgrowie. – Ze względu na wzrost liczby uczniów utworzyliśmy dwie zerówki oraz dwie pierwsze klasy. Zakupiliśmy również nowe meble do sal lekcyjnych dla maluchów – mówi pani Ilona Skowera, dyrektor zespołu szkół w Łozinie. Podczas wakacji w szkole wykonano również remont korytarza, klasy komputerowej, zamontowano nową bramę wjazdową, poprawiono nawierzchnię boiska szkolnego oraz zakupiono nowe rzutniki multimedialne. Placówka w Łozinie dysponuje jedną z lepszych baz sportowych w gminie. Oprócz sali gimnastycznej do dyspozycji uczniów jest, na którym prowadzone są zajęcia wuefu oraz treningi drużyn piłkarskich z Łoziny.

Podstawówki gotowe na przyjęcie sześciolatków
W zespole szkolno-przedszkolnym w Mirkowie po raz pierwszy w 24-letniej historii placówki powstaną dwie pierwsze klasy. Jedna 25-osobowa, w której uczyć się będą siedmiolatkowie i jedna 22- osobowa składająca się z sześciolatków. – Zmiana wymagała od nas sporej reorganizacji. Musieliśmy wyremontować dwa pomieszczenia, odnowić kilka klas dydaktycznych oraz zorganizować nowy kącik zabawowy – mówi dyrektor Edyta Podyma. Na przyjęcie sześciolatków jest również gotowa szkoła podstawowa w Szczodrem. Dyrektor placówki zapewnia, że maluszki będą miały zapewnioną należytą opiekę. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać z szerokiej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych. – Na dzieci z klas IV-VI czekają zajęcia z języka polskiego, angielskiego oraz warsztaty z psychologiem – wymienia pani dyrektor Agnieszka Cichorek.

Praktyki w „Gazecie Wrocławskiej”
Prace remontowe odbywały się również w zespole licealno-gimnazjalnym w Długołęce. Oprócz drobnych remontów jak odświeżanie klas lekcyjnych, wyremontowano dach, dokończono oświetlenie na sali gimnastycznej oraz zakupiono nowy sprzęt komputerowy. W ofercie edukacyjnej szkoła wprowadziła kilka nowości. – Uczniowie pierwszej klasy liceum będą mogli odbywać praktyki w „Gazecie Wrocławskiej”. Planujemy również sesję wyjazdową dla maturzystów w celu ćwiczeń przed nową maturą z języka polskiego – mówi Grażyna Pilarska, dyrektor placów w Długołęce.

Rozbudowa szkoły w Kiełczowie
Największe zmiany szykują się w Kiełczowie, ale na efekty trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Decyzją wójta szkoła ulegnie rozbudowie. W placówce znajdzie się 14 dodatkowych sal dydaktycznych, aula, świetlica oraz sala do squasha. Niebawem budynek zacznie rosnąć w oczach. Wykonawca przygotowuje się do stawiania ścian fundamentowych. Umowny termin zakończenia prac budowlanych to trzeci kwartał 2015 roku. Rozbudowa szkoły wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. – Ruch dla samochodów będzie się odbywał w jednym kierunku od ul. Wrocławskiej przez ul. Szkolną i Sportową aż do ul. Wilczyckiej. Z uwagi na konieczność likwidacji parkingu przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej ze Sportową, przygotowaliśmy parking tymczasowy w sąsiedztwie kompleksu sportowego Orlik, przeznaczony przede wszystkim na potrzeby rodziców dowożących dzieci – informuje Katarzyna Wolicka z wydziału remontów i inwestycji. Zgodnie z ustaleniami wykonawca robót ma zakaz poruszania się sprzętem ciężkim w godzinach największego natężenia ruchu w obrębie ul. Szkolnej. – W porozumieniu z dyrekcją szkoły ustaliliśmy, że w godzinach 7.30-8.30 oraz 11.30-12.30, ruch sprzętu obsługującego teren budowy ma być ograniczony do niezbędnego minimum – dodaje Wolicka.

Adrian Walczyk

Dodano: 26 sierpnia, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.