WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

     Uprzejmie informujemy, że ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Długołęka, została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Wszystkie wpisy przedsiębiorców wpisanych dotychczas do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka powinny być dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl. Jeżeli Przedsiębiorca nie znajduje swojego wpisu w CEIDG prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Długołęka, pok. Nr 4, tel. 71 323 02 33.
     Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) „dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia w wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG”. Oznacza to, że z momentem przeniesienia danych przedsiębiorców z ewidencji gminnej do CEIDG Wójt Gminy Długołęka nie jest organem właściwym do wydawania zaświadczeń o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Dodano: 25 stycznia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.