Weryfikacja w zakresie podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Długołęka informuje, że od miesiąca maja 2019 r. na terenie gminy Długołęka planowane jest przeprowadzenie weryfikacji w zakresie podatku od nieruchomości obejmującej w szczególności porównanie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym w terenie.
W związku z powyższym Wójt Gminy Długołęka zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.
Ponadto Wójt Gminy Długołęka informuje, że rozpoczęcie użytkowania budynków lub ich części, przed ich ostatecznym wykończeniem i odbiorem, również skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego ( art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Długołęka.

Dodano: 4 kwietnia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.