Wizytacje gospodarstw podczas zbioru roślin okopowych w gminie Długołęka i Oława

06 i 07 października 2015 r., na terenie gmin Długołęka i Oława, przeprowadzona zostanie wizytacja gospodarstw rolnych podczas zbioru roślin okopowych.

Inspektorzy KRUS będą zwracać uwagę na zagrożenia wypadkowe, jakie występują podczas wzmożonych prac polowych związanych ze zbiorem roślin okopowych. Dokonają wizytacji gospodarstw indywidualnych oraz ocenią stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych.

Jakość zebranych ziemniaków oraz wykonanie mechanicznego zbioru w dużej mierze zależą od właściwego przygotowania plantacji. Polega ono na zniszczeniu łęcin i chwastów w terminie 1-3 tygodni przed zbiorem. Niszczenie łęcin i przygotowanie plantacji ziemniaków do zbioru przeprowadza się najczęściej mechanicznie, za pomocą rozdrabniaczy lub chemicznie, stosując opryski preparatami desykującymi. Często stosuje się niszczenie mechaniczne i chemiczne jednocześnie, jako jeden zabieg. Podczas niszczenia łęcin metodami mechanicznymi należy pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu rozdrabniaczy. Powinny one mieć kompletne osłony zarówno części roboczych i ruchomych elementów napędów, jak i wałów przegubowo-teleskopowych. W odległości 50 m od pracującej maszyny nie powinni przebywać ludzie. Przy niszczeniu metodami chemicznymi należy przestrzegać zasad obowiązujących podczas wykonywania oprysków, a przede wszystkim używać odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Obsługa maszyn do zbioru ziemniaków polega głównie na ich czyszczeniu i kontroli stanu technicznego, ponieważ w maszynach tych tępią się lemiesze, wyciągają przenośniki i wyginają pręty przenośników. Po wykonaniu czynności obsługowych należy zawsze założyć osłony zabezpieczające ruchome części i przekładnie. Poziomowanie oraz ustawianie lemieszy na odpowiednią głębokość roboczą można wykonywać dopiero podczas postoju, po zatrzymaniu ciągnika. Należy pamiętać, że czynności obsługowych i regulacji maszyn do zbioru ziemniaków nie można wykonywać w czasie ich pracy i ruchu, a także wówczas, gdy pracuje silnik ciągnika współpracującego. Ludziom przebywającym między ciągnikiem , a współpracującą maszyną grozi przejechanie i ciężkie urazy ciała.


Pamiętajmy nie przystępujmy do pracy, gdy jesteśmy w złym stanie psychofizycznym. Dbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu, róbmy przerwę na posiłki regeneracyjne.

Więcej informacji w broszurze prewencyjnej: „ Dobre praktyki BHP przy uprawie i zbiorze roślin okopowych” oraz „ Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”.

Inspektor Sybilla Gancarek
wydział Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławi

Dodano: 5 października, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.