Wnioski o dotację na żłobek i przedszkole w Długołęce – pierwszy etap oceny za nami

Informujemy Państwa, iż złożone w kwietniu oraz w czerwcu 2012 r. dwa wnioski o dofinansowanie kosztów funkcjonowania żłobka (wartość projektu: 731 100,00 zł) oraz dodatkowych miejsc przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce (wartość projektu: 249 900,00 zł) zostały sporządzone bezbłędnie pod względem formalnym. Kolejnym etapem weryfikacji wniosków jest ocena merytoryczna, której zakończenie zaplanowano pod koniec sierpnia 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, iż wniosek aplikacyjny, dotyczący pokrycia części kosztów budowy żłobka w Długołęce, w ramach środków Budżetu Państwa, uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu. W chwili obecnej przygotowywane jest porozumienie o przyznaniu środków w wysokości 565 000,00 zł. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej powyższych, dwóch projektów, inwestycja pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Długołęka – etap I – budowa budynku przedszkola i żłobka oraz budynku kotłowni wraz zagospodarowaniem terenu w m. Długołęka (…)"  będzie finansowana, aż z trzech źródeł zewnętrznych.

Dodano: 4 lipca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.