Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje

Do pobranaia

Dodano: 18 lipca, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.