Wójt gminy w gronie liderów samorządowych

Iwona Agnieszka Łebek zasiądzie w składzie nowo powołanego Komitetu Sterującego Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Nominację przekazał rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. 

Do najważniejszych zadań centrum można zaliczyć m.in.: doskonalenie umiejętności urzędników samorządowych, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków, w szczególności unijnych i realizowanie projektów rozwojowych. Powołany przez rektora komitet sterujący będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą. Osoby w nim zasiadające mają bogate doświadczenie zawodowe oraz wyróżniają się aktywnym uczestnictwem w życiu społeczno – gospodarczym regionu.

– Bardzo się cieszę, że mam przyjemność zasiąść w gronie doświadczonych, aktywnych i odnoszących sukcesy członków władz dolnośląskich samorządów przy wspólnej inicjatywie. Cieszę się również z kolejnej możliwości wymiany doświadczeń między samorządami oraz opracowania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Poza tym olbrzymim szacunkiem darzę Uniwersytet Ekonomiczny, którego jestem absolwentką, dlatego możliwość powrotu w mury uczelni ma dla mnie wymiar sentymentalny – mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Adrian Walczyk

Dodano: 15 lipca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.