Wsparcie działalności gospodarczej LGD

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza wszystkich chętnych do składania wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.

Na obszarze gmin Partnerstwa zauważany jest brak atrakcyjnych miejsc noclegowych i gastronomicznych oraz małej infrastruktury turystycznej (miejsc postojowych, biwakowych).

Preferowany zakres projektów:

– rozwój infrastruktury turystycznej,

– rozwój działań promujących region i jego ofertę, w tym tworzenie punktów informacji turystycznej,

– rozwój systemu szlaków turystycznych oraz ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych,

– powstanie oferty usług turystycznych, w tym aktywnych warsztatów,

– wsparcie działalności podmiotów z sektora usług gastronomicznych.

Limit na operację i beneficjenta  to 100 600,00 zł, a refundowane będzie  70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent w ramach naboru może się starać o środki od 50 000 zł do 100 600 zł i będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy, które będzie musiał utrzymać 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze:

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/769-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-7-2018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Dodano: 22 sierpnia, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.