Wsparcie finansowe na odnowę wsi

Z inicjatywy wójta gminy Długołęka Iwony Agnieszki Łebek oraz Włodzimierza Chlebosza – członka zarządu województwa dolnośląskiego, 17 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dla sołtysów i radnych naszej gminy, poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia finansowego na cele odnowy i rozwoju wsi. 

Podczas spotkania Włodzimierz Chlebosz przybliżył tematykę programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz zachęcił sołectwa do współpracy i tworzenia stowarzyszeń. Następnie swoją prezentację przedstawiła Anna Malinowska – przedstawicielka wydziału obszarów wiejskich z urzędu marszałkowskiego. W swoim wystąpieniu omówiła tematykę programów i metod wsparcia, związanych z Odnową Wsi Dolnośląskiej. Na koniec, programy realizowane na rzecz naszej gminy, omówiła przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa Agnieszka Kasina. 

W spotkaniu udział wzięli sołtysi oraz radni naszej gminy. Iwona Agnieszka Łebek wyraziła chęćwspółpracy przy wdrażaniu nowych działań za pomocą oddolnych inicjatyw. Proponowany program Odnowy Wsi Dolnośląskiej zakłada bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w realizację wspólnych działań na rzecz danej miejscowości, co stanowi pierwszy etap w ubieganiu się o dodatkowe granty na działania wiejskie.

Po krótkiej przerwie odbyła się debata społeczna na temat „Poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania” przygotowana przez komendę policji w Długołęce. W dyskusji głos zabrał komendant nadkom. Waldemar Wruszczak, Zastępca Komendanta komisarz Jacek Seweryn oraz kierownik ogniwa prewencji aspirant Tomasz Murawiec. W debacie aktywnie uczestniczyli dzielnicowi, a także zaproszeni goście.

Jarosław Dudek

Dodano: 19 kwietnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.