Współpraca z zagranicą – przyjemne z pożytecznym

Współpraca zagraniczna jest niezwykle ważnym punktem promocyjnym Gminy Długołęka. Do chwili obecnej nawiązano trzy partnerstwa: z miastem Velen w Niemczech, z miastem Fossano we Włoszech oraz z miastem Sarny na Ukrainie.

         Każdorazowo przyjazd naszych unijnych partnerów (Velen i Fossano), poprzedzony jest złożeniem wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Celem wymian zagranicznych jest przede wszystkim aktywne zaangażowanie społeczności w integrację europejską, zacieśnienie więzi, umacnianie poczucia tolerancji oraz poszanowanie różnorodności kulturowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Korzyści zarówno z wyjazdów naszej delegacji jak i pobytu gości to przede wszystkim przełamywanie barier językowych, wymiana doświadczeń na temat wykorzystania funduszy UE, nauka języka obcego dla dzieci biorących udział w projekcie, a także nawiązywanie nowych kontaktów wśród poszczególnych grup społecznych i podmiotów.

         W roku 2012 przypada dziewiąta rocznica współpracy pomiędzy Gminą Długołęka oraz niemiecką Gminą Velen, w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Mając na uwadze powyższe oraz w związku z założeniami Umowy Partnerskiej, dnia 15 lutego br. do Komisji Europejskiej został złożony wniosek pn. „Aktywni i zaangażowani – niemieckie i polskie obywatelstwo w Unii Europejskiej” na przyjazd zagranicznej delegacji w lipcu br. W projekcie zaplanowano działania zarówno dla 20-osobowej grupy dorosłych uczestników delegacji jak i 10-osobowej grupy młodzieży. Zorganizowane zostaną m.in. rozgrywki sportowe, wycieczki integracyjne, wspólne warsztaty i zajęcia. Istotnym punktem programu będzie konferencja pod hasłem „Dokąd zmierza Europa?”, która ma na celu zaangażowanie obywateli w dialog i refleksję na temat UE oraz umocnienie poczucia odpowiedzialności i tożsamości europejskiej. Działania w ramach konferencji będą opierały się na wymianie poglądów i prezentacjach, dotyczących aktualnej polityki europejskiej – zagrożeniach dla UE, lokalnych problemach i ich związku z obecnym programem politycznym UE.

         Oprócz ww. projektu, Gmina Długołęka zadeklarowała swój czynny udział w partnerskim przedsięwzięciu Gminy Fossano, która także dnia 15 lutego br. złożyła do Komisji Europejskiej swój wniosek pn. "ELIXIR (…of long life with culture, sport and solidarity)”. Działania Gminy Długołęka w ramach włoskiego projektu, będą opierały się na zorganizowaniu 3-dniowego pobytu zagranicznych gości z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch w styczniu 2013 r. Program spotkania został opracowany w nawiązaniu do ogłoszonego roku 2012 w Unii Europejskiej jako Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

         Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka spotkań oraz metody i działania uwzględnione w projektach, zyskają aprobatę ze strony Komisji Europejskiej, a realizacja zaplanowanych działań, w rezultacie przyczyni się do poszerzenia horyzontów współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami.

   

Dodano: 22 lutego, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.