XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają kolejną edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie, a jego ogłoszenie następuje w styczniu danego roku. Przebiega w trzech etapach:

Etap regionalny konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do 20 maja.

Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja Regionalna wyłania trzech laureatów i do 27 maja przekazuje dokumentację gospodarstw do Komisji Wojewódzkiej.

Etap wojewódzki Konkursu trwa do 24 czerwca. Uczestniczą w nim laureaci etapu regionalnego. Komisja konkursowa wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego.

Centralna Komisja Konkursowa w miesiącu lipcu przeprowadza wizytację 16 gospodarstw zwycięzców etapu wojewódzkiego. Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu.

Kryteria oceny

Podstawą oceny gospodarstwa są stwierdzone zagrożenia. Komisja regionalna i wojewódzka odnotowuje zagrożenia w „Arkuszu oceny gospodarstwa”, w szczególności brane są pod uwagę:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych ,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkiem,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarczych,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstw.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 31 marca 2016 roku. zgłoszenie do Konkursu zał nr 1

Dodano: 19 stycznia, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.