Za nami XXII sesja rady

Za nami XXII sesja rady gminy, podczas której radni zatwierdzili projekty 18. uchwał. Gościem obrad był doradca prezydenta Wrocławia Bogdan Cybulski, który przedstawił ideę powstania stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji wrocławskich, do którego, głosem radnych, przystąpi również gmina Długołęka.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz sprawozdaniu przewodniczącego rady, pani wójt przedstawiła listę rozstrzygniętych oraz planowanych przetargów. Dzięki niższym cenom za realizację zadań, niż te, które zakładaliśmy, udało nam się zaoszczędzić pulę wolnych środków. W związku z tym, swobodnie możemy przystąpić do realizacji kolejnych przetargów na budowę dróg w Pasikurowicach (odcinek ul. Malinowej i ul. Osiedlowa) oraz w Mirkowie (Klonowa, Kasztanowa, Akacjowa, Bukowa). Z wykazem planowanych oraz rozstrzygniętych przetargów można zapoznać się tutaj.

W tym roku rozpocznie się również budowa przystanku kolejowego w Ramiszowie. Koszt inwestycji to milion złotych, z czego 300 tys. gmina przekaże na podstawie porozumienia z urzędem marszałkowskim. Kwota zostanie przekazana na przełomie marca i kwietnia, w czerwcu zostanie otworzony przetarg, a w grudniu będziemy mogli korzystać z przystanku na trasie Wrocław – Trzebnica.

Na zakończenie sprawozdania pani wójt przypomniała o terminie składania deklaracji śmieciowych, który minął 15 marca. Do tej pory wpłynęło do nas prawie 5 tys. deklaracji z szacowanych 7,5 tys. Decyzją wójta, właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji, będą obciążeni stawką 23 zł/miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

Po sprawozdaniu wójta, głos zabrał doradca prezydenta Wrocławia Bogdan Cybulski, który przedstawił radnym projekt stworzenia stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji wrocławskiej. Mając osobowość prawną oraz własny budżet, stowarzyszenie może występować do marszałka i różnych organów państwa o środki potrzebne do realizacji autorskich projektów. Mogłoby również korzystać z wielu uprawnień, np. występować o unijne dotacje, które znacznie trudniej otrzymać w pojedynkę. Bez względu na wkład finansowy, który będzie uzależniony od wielkości dochodów samorządu, każdy przedstawiciel gminy będzie miał jeden głos w stowarzyszeniu. Na wczorajszej sesji radni uchwalili, że gmina Długołęka włączy się do projektu.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie za rok 2012 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chwilę później radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Podczas obrad zapadła m.in. decyzja dotycząca poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, co będzie sporym udogodnieniem dla mieszkańców. Inkasentami w przeważającej większości będą sołtysi z terenu naszej gminy, z wyjątkiem Januszkowic (wpłaty będzie przyjmować Tadeusz Oleksiak) oraz Wilczyc (Genowefa Dzięgała). W Kamieniu pieniądze będzie można wpłacać sołtysowi Piecowic Renacie Szrek. Wiele pytań wzbudziła uchwała w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Część osób przestraszyła się, że od przyszłego roku sołectwa nie będą miały do swojej dyspozycji żadnych funduszy. Nic bardziej mylnego. Uchwała ma właśnie na celu podtrzymanie obowiązujących zasad przyznawania środków. 

Z imiennym zestawieniem głosowania nad projektami wszystkich uchwał, podejmowanych na XXII sesji rady można zapoznać się tutaj.

Adrian Walczyk

Dodano: 20 marca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.