Zakaz spalania odpadów

Przypominamy o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych i kominkach.

Ponadto od 1 lipca 2018 r., zgodnie z Uchwałą antysmogową dla obszaru województwa dolnośląskiego, wprowadzono zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych tj:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500 °C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń: nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu (NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO) – czad, drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie mogą być przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy urzędu gminy mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, u których zostanie potwierdzone spalanie odpadów, muszą liczyć się z surowymi karami.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów, można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu, grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Dodano: 26 maja, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.