Zakres działań

W roku 2012, w wyniku przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku zapytania ofertowego, Gminny Punkt Konsultacyjny prowadzi Pan Robert Dechnik. W ramach umowy na prowadzenie punktu realizowany jest następujący zakres działań:

  • Konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie.
  • Konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe w ośrodkach zdrowia mających siedzibę na terenie Gminy Długołęka.
  • Konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Długołęka w zakresie uzależnienia.
  • Współpraca z Zespołem Pomocy Rodzinie mającym siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
  • Prowadzenie edukacji dla grup wsparcia AA oraz Al.-Anon z terenu Gminy Długołęka.
  • Współpraca ze szkołami.
Dodano: 14 marca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.