Zapłacimy mniej za śmieci

 Od lipca zapłacimy mniej za wywóz odpadów. Stawka dla osób, które zdecydują się na segregację wyniesie 10 zł. Przypominamy o konieczności złożenia nowych deklaracji.

Z inicjatywą obniżenia stawki za wywóz odpadów wystąpiła do radnych wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek. Przed głosowaniem uwagi wniósł jedynie klub radnych „Aktywni”, który chciał zdjąć z porządku obrad uchwałę o zmniejszeniu stawki, argumentując swoją decyzję brakiem wystarczających analiz i statystyk. Jak tłumaczy jednak wójt gminy: – Po roku funkcjonowania systemu mamy już wystarczającą wiedzę na temat „ustawy śmieciowej”, żeby zdecydować się na obniżenie stawki. Przeprowadzona analiza wpływów, kosztów oraz ilości odbieranych odpadów wykazała, że system zbilansuje się przy kwocie 10 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, która selektywnie zbiera odpady – mówi wójt. 

Kto skorzysta ze zniżki?

Niższą stawką będą objęte osoby, która zadeklarują chęć segregowania śmieci i złożą stosowną deklarację w terminie od 1 do 15 lipca. Będzie to można zrobić bezpośrednio w urzędzie, przez sołtysa lub drogą pocztową. Wzory deklaracji są dostępne na stronie BIP w zakładce „Reforma gospodarki odpadami” oraz w biurze podawczym urzędu. Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregację w dalszym ciągu zapłacą 23 złote. Płatności za wywóz odpadów należy dokonywać kwartalnie. Kolejna opłata przypada na 15 lipca. Mieszkańcy, którzy do tego czasu złożą deklarację, już w lipcu poniosą mniejsze koszty. 

Adrian Walczyk

Dodano: 29 maja, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.