Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dol

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, którego celem będzie zebranie uwag, propozycji zapisów zmian do projektu Strategii udostępnionej na stronach UMWD (http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa dolnoslaskiego/konsultacje-projektu-strategii/).

Spotkanie odbędzie się 06 grudnia 2012 r. w godz. 10.00-13.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65.
Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawią projekt Strategii.

Osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu powinny zgłosić swoją obecności do 4 grudnia 2012 r. telefonicznie pod nr 71 793 23 24 lub wysyłając maila na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl.

Zachęcamy Państwa również do aktywności i wypowiadania swoich opinii dot. strategii na Forum pn. „Jaka strategia Dolnego Śląska dla Organizacji Pozarządowych”, które znajduje się na stronie http://strategiadlango.dfop.pl/.

Konsultacje społeczne (debata publiczna) trwają od dnia 8.10.2012 do 18.12.2012r. Równolegle prowadzone są prace nad prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu SRWD. Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji mających na celu zapoznanie społeczeństwa z projektem dokumentu, zostanie on poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ), o której rozpoczęciu i terminie zakończenia Marszałek Województwa poinformuje na stronie internetowej UMWD. Po zamknięciu procedury konsultacji społecznych oraz SOOŚ Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o przyjęciu wniosków i uwag nadesłanych w związku z udziałem społeczeństwa i opiniowania przez właściwe organy,  przygotuje raport z konsultacji, a następnie wprowadzi niezbędne zmiany i przedstawi ostateczny projekt Strategii na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dodano: 4 grudnia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.