Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Strategia rozwoju gminy to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, a także faktu, że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym związanym z trwającymi obecnie pracami nad opracowaniem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2027.

Badanie ankietowe przeprowadzane będzie na terenie gminy Długołęka w okresie do 14 sierpnia 2020r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje ankiet:

  • dla mieszkańców Gminy Długołęka,
  • dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze Gminy Długołęka,
  • dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze Gminy Długołęka.

W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej niż jednej ankiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz członkiem stowarzyszenia, ma możliwość wypełnienia trzech ankiet.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszystkie przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i nie będą udostępniane publicznie. Strategia będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Kwestionariusze zostały przygotowane w formacie PDF umożliwiającym ich elektroniczne wypełnienie, jak i stworzono ich wersję elektroniczną udostępnioną pod niżej wskazanymi linkami:

mieszkańcy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4zTCGL_irUSn3quVKWzfZ8dBPE3HDP5MiTGg7C-yO_FUMFNLSDg2SVM1RjJCMFFUT1NXRlNUM1BGMy4u

przedsiębiorcy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4zTCGL_irUSn3quVKWzfZ8dBPE3HDP5MiTGg7C-yO_FUQ1FXTVJIMlpXMUtPRlUxSERKVEpMMjNNNC4u

NGO: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4zTCGL_irUSn3quVKWzfZ8dBPE3HDP5MiTGg7C-yO_FUNzIyRVFYNFFJMzEyMU1QSkdHTzZaVURFTS4u

Wypełnione ankiety proszę składać w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy Długołęka lub wysłać na adres mailowy a.wierzbicka-krawczyk@gmina.dlugoleka.pl lub krzysztof@wroconsult.pl.

Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Urzędu Gminy Długołęka: Alicja Wierzbicka-Krawczyk, nr tel. 71 32 30 288, e-mail: a.wierzbicka-krawczyk@gmina.dlugoleka.pl oraz do Krzysztofa Raczkowskiego, tel. 605 23 11 12, e-mail: krzysztof@wroconsult.pl

Ankiety w formacie PDF:

Dodano: 4 sierpnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.