Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na nowoczesne kotły i pompy ciepła

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
(6.02.2020 r. godz: 16:00 Sala konferencyjna Urzędu Gminy Długołęka)

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowanych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Warto pamiętać, że:

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).
  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.
  • Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.
  • Realizatorzy projektu zaproponują mieszkańcom już w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady korzystania ze wsparcia na etapie przed-konkursowym oraz konkursowym

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:
06 lutego (czwartek), początek spotkania: godz. 16:00, czas trwania: ok. 2 godzin
Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, Długołęka

Tematyka spotkania:

  • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu
  • Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości
  • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?
  • Pytania i odpowiedzi.

Dodano: 29 stycznia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.