Zatrudnienie w Gminnym Żłobku w Kiełczowie

Zatrudnienie w Gminnym Żłobku w Kiełczowie

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WD 2014-2020 oraz z planowanym od 01 stycznia 2021 uruchomieniem nowej placówki – Gminnego Żłobka w Kiełczowie, ul. Wrocławska 113 dyrektor żłobka poszukuje osób do pracy na stanowiskach:
• Opiekun
• Pielęgniarka
• Intendent/pracownik administracyjny
• Kucharz, pomoc kuchenna
• Salowa/pomoc opiekuna
• Konserwator
• Informatyk
• Psycholog
• Logopeda
• Fizjoterapeuta
• Pracownik do prowadzenia zajęć z rytmiki

Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Umowę zlecenie – dot. stanowisk informatyk, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pracownik do prowadzenia rytmiki
• Stabilne i terminowe wynagrodzenie
• Stałe godziny pracy, wolne weekendy
• Zatrudnienie w miarę możliwości – blisko miejsca zamieszkania
• Bezpłatne szkolenia merytoryczne
• Awans zawodowy i możliwość rozwoju własnych kompetencji
• Pracę w zespole profesjonalistów
• Uwaga! Aplikacje bez klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie będą rozpatrywane.
• ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA WYBRANE STANOWISKA  PRACY W ŻŁOBKU na adres: b.paliwoda@gmina.dlugoleka.pl
lub w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18 GRUDNIA 2020 R. O GODZ. 15.00
WYMAGANE DOKUMENTY: CV, LIST MOTYWACYJNY, KLAUZULA INFORMACYJNA (do pobrania załącznik PDF)

Podstawowy zakres obowiązków:

Stanowiska związane z opieką nad dziećmi:
• Opiekun – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o  bezpieczne i higieniczne  warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku – niezbędne kwalifikacje określone w art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (art.16  Dz.U. 2020. 326 t.j.).
• Pielęgniarka – współpraca z psychologiem i opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi, nadzór nad układaniem wspólnie z innymi pracownikami ramowego planu dnia, na podstawie planu zajęć, prowadzenie dokumentacji pielęgnacyjnej dzieci uczęszczających do żłobka, udzielanie pomocy przedmedycznej, monitorowanie stanu zdrowia dzieci w żłobku, nadzór nad przygotowaniem codziennej diety zgodnie z wytycznymi i zaleceniami, czynności pielęgnacyjne, podejmowanie działań profilaktycznych, nadzór nad wyposażeniem apteczek.
• Psycholog – opieka psychologiczna nad dziećmi, rodzicami i personelem, podejmowanie działań profilaktycznych.
• Logopeda – diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie terapii, podejmowanie działań profilaktycznych.
• Fizjoterapeuta – dokonywanie oceny stanu zdrowia dzieci uczęszczających do żłobka, ustalanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii, prowadzenie dokumentacji, podejmowanie działań profilaktycznych.

Stanowiska związane z obsługą administracyjno – gospodarczą:
• Intendent/ pomoc administracyjna – planowanie i opracowywanie jadłospisów dekadowych, zgodnych z obowiązującymi normami żywienia dla dzieci od 5 m-ca  życia do lat 3, zamawianie produktów żywnościowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, przyjmowanie zamówionego towaru, prowadzenie magazynu artykułów spożywczych (planowanie, zamawianie, wydawanie produktów pracownikom kuchni, prowadzenie ewidencji zużycia środków, codzienna praca z programem magazynowo-żywieniowym, merytoryczne sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie otrzymanych od dostawcy faktur i przekazywanie ich do rozliczeń finansowych, prowadzenie magazynu środków czystości i chemicznych, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej i obuwia dla personelu, zastępowanie dyrektora żłobka podczas jego nieobecności, w bieżących sprawach organizacyjnych, sprawowanie funkcji koordynatora/pełnomocnika systemu HACCP, wdrażanie, w porozumieniu z dyrektorem żłobka procedur HACCP i współpraca w tym zakresie z pozostałym personelem żłobka, udzielanie wyjaśnień w zakresie kontroli sanitarnych prowadzonych przez właściwe organy, przyjmowanie kontroli sanitarnych w czasie nieobecności kierownika.
• Informatyk –montaż i instalowanie urządzeń komputerowych, administrowanie systemów komputerowych (Windows), zarządzanie danymi, gromadzenie i przetwarzanie informacji, wsparcie informatyczne pracowników żłobka, drobna naprawa sprzętu komputerowego, zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych, tworzenie strony WWW żłobka i umieszczanie na niej informacji, nadzór nad legalizacją oprogramowania, nadzór nad centralną archiwizacją danych komputerowych (serwery),bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego.
• Kucharz – dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych potraw, higieniczne przygotowanie posiłków oraz zgodnie z ustalonym jadłospisem.
• Pomoc kuchenna – pomoc w przygotowywaniu posiłków, obieranie jarzyn, utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i urządzeń,  mycie i wyparzanie naczyń, utrzymywanie w czystości magazynów żywnościowych.
• Konserwator – utrzymywanie w czystości i porządku całego terenu żłobka, wykonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu, pomoc
w zakupach, pielęgnowanie zieleni.
• Sprzątaczka – salowa -utrzymywanie w czystości pomieszczeń żłobka, pranie pościeli, ubranek, suszenie, prasowanie, maglowanie, obsługa maszyn pralniczych, drobne naprawy odzieży i bielizny, doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom, dbałość o powierzony sprzęt i racjonalne zużycie środków czystości.

Zasady naboru:
Wybór kandydatki/ta w oparciu o weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje i doświadczenie – dyrektor żłobka skontaktuje się z wybranymi osobami.
Zatrudnienie poprzedzone pozytywnym wynikiem testów wiedzy i umiejętności przeprowadzonych przez dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie.

Dodano: 9 grudnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.